top of page

WENDBAAR INNOVEREN

Innoveren is voor veel scholen een uitdaging. Het bestaande programma is vertrouwd en het jaar met haar bekende cadans is zo weer voorbij. Roosters en lesuren liggen vast en geven de school houvast. Deze houvast geeft veiligheid, maar het werkt soms beklemmend als je aan de slag wil met vernieuwingen die leiden tot verbetering. 

Met wendbaar innoveren kun je binnen de bestaande kaders stappen zetten die leiden tot verbetering van je onderwijs. Kleine innovatie teams (2 tot 8 docenten) kunnen hiermee aan de slag.  We betrekken de leerling in het traject zodat je direct resultaat hebt.  Uiteindelijk kunnen de gevolgen van jouw innovatie niet uitblijven voor de rest van school.

Intonew helpt docententeams met wendbaar innoveren. Daarnaast kan Intonew het management van een school begeleiden om wendbare innovatie te stimuleren.

GEPERSONALISEERD LEREN

Gepersonaliseerd leren is een mix van differentiëren, zelfstandig  en zelfverantwoordelijk leren met ondersteuning van uitgekiende ict. Leerlingen groeien in het inrichten van hun eigen ontwikkeling. Dat doen ze niet alleen, ze doen dat samen met andere leerlingen. Docenten willen hier mee aan de slag. Maar hoe verander je de inhoud van je les, je rol als docent, de rol van de leerling en hoe richt je de ruimte en tijd in? Hoe geef je vorm aan die leergemeenschap?

 

Op de workshop pagina vind je hoe je een plan maakt om hier mee aan de slag te gaan. Klik hier om naar de workshop pagina te gaan.

De workshop pagina’s zijn met Google Sites gemaakt. Dat maakt het mogelijk om de workshop makkelijk te delen met anderen. Zo kunnen andere trainers er ook mee aan de slag.

Wil je verder lezen over gepersonaliseerd leren kijk dan eens op de volgende pagina’s voortgezetlerenpersonalizelearning.comPersonalized Learning (eBook download)

Portrait of young businessman with jetpa

Intonew helpt scholen en organisaties bij het activeren van ideeën. Ideeën generen is stap één. Maar de volgende stappen zijn belangrijker. Hoe leiden deze ideeën tot verbetering en innovatie? Een van de modellen die Intonew gebruikt is design thinking for educators. Dit model doorloopt de stappen: ontdekken, interpreteren, ideeën vormen, experimenteren en evolueren. Innoveren en ideevorming is spannend, want de uitkomsten liggen in de toekomst. Door een agile-project aanpak maken we ideeën conreet en wordt zichtbaar hoe de stappen die we zetten effect hebben.

WIE?

Tallin Tempelman activeert ideeën en zoekt vernieuwende toepassingen binnen zowel bestaande als nieuwe kaders. Hij is leraar natuurkunde op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. Daarnaast geeft hij  workshops aan docenten over gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT in

de les. Hij is actief bezig met innovatie in het onderwijs

Voor meer informatie of vragen kunt u onderstaand formulier invullen. 

De algemene voorwaarden vindt u onder aan de pagina.

Bedankt voor de inzending!

Verdere informatie en voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN INTONEW

KvK 61594210

contact
bottom of page